Samle og analysere kunnskap om sjøarealer i Agder


BKS skal jobbe for å samle og analysere kunnskap om sjøarealene og kartlegge behovene og arealbruken til sjømatnæringen; havbruk og fiskeri.


Hovedformålet er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag for en helhetlig arealplanlegging av sjøarealene, en bærekraftig tilrettelegging av økt sjømatproduksjon og en økosystembasert forvaltning av sjøarealene.


I løpet av første halvdel av 2021 skal det utavreides et anbud med mål om at dette arbediet utføres av et konsulentselskap.