Kunnskap


Kunnskap om havetVitensenteret Sørlandet


Vitensenteret Sørlandet har etablert et nettverk for de som aktivt driver med formidling innen marin tematikk. Målet med nettverket er å opprette kontakt mellom bedrifter, organisasjoner og personer, som driver med marin formidling på Sørlandet. Vi ønsker å legge til rette for felles kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom formidlere. Ved å tilby tre nettverkssamlinger legger vi til rette for at deltakerne får mulighet for å dele konkrete tips og idéer med hverandre for å kunne utvikle sitt tilbud ytterligere. Her blir det mulighet for å eksterne aktører som ikke er en del av nettverket til å holde workshops og forelesninger om aktuelle temaer.


Vitensenteret Sørlandet skal vi utvikle to undervisningsprogram, med tilhørende lærerkurs, til utvalgte trinn i skolen. Disse elevprogrammene har som mål å bidra til økt kjennskap til organisasjoner, forskningsprosjekter, verneverdier og samfunnsaktuelle tema hos barn og unge på Agder. Programmene vil fokusere på utforskende, praktisk undervisning som er naturnær. All undervisning knyttes til aktuelle kompetansemål, og tverrfaglige temaer i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Undring, forskerglede, oppdager-glede, skaperglede og aha-opplevelser er nøkkelord. Vi ønsker å skape stolthet over kystnaturen vi har rundt oss på Sørlandet. Bevissthet hos elevene gir økt vilje til å beskytte, og ta vare på, naturen rundt oss. Våre undervisningsprogram kommer å tilbys elever og lærere i flere kommuner på Agder fra høsten 2021, frem til høsten 2022.