Næringsprosjekter


Blått Kompetansesenter Sør invilget i 2020 støtte til 13 prosjekter i næringslivet:


Fjordservice Flekkefjord - produskjon av dypvannsreker

Norsk Oppdrettsservice AS - produksjon av berggylt

Feedback Aquaculture - Akvaponi

Stiftelse Risør Akvarium - samarbeid for utvikling

Grimstad kommune - Sjøørret Sørlandet

Ogtech AS - lokalprodusert oksygen

Anne Lene Dale AS - mulighetsstudie blåskjell/østers

LANDBASERT AKVAKULTUR - bedre fiskehelse

Matarena AS - utnyttelse av stillehavsøsters

Oppdrettsteknikk AS - rognkjeksvaksine

Lindesnes Havhotelll/Under - nye sjømatprodukter

NIVA - Miljøinnsjø

Øvre Tovdal Fiskelag - Fiskekultiveringsanlegg
Unge gründere


Agder har en lovende fremtid innen bærekraftig akvakultur, fangst og fiskeri i både havet og i ferskvann, men vi trenger flere gründere. De av oss som tørr, og som må heies på uansett om man lykkes eller ikke. 


Del 1: Videregående skoler.

Vi trenger unge som tør å satse, enten de vil satse på sin egen bedrift eller de vil utfordre det etablerte som arbeidstagere. Gjennom å etablere en ungdomsbedrift i videregående skole får de testet ut gründerlivet i trygge omgivelser, noe som gir større sannsynlighet for at de en gang i fremtiden selv blir jobbskapere.


BKS skal sammen med "Ungt Entrepenørskap" på UiA skal gjennomføre en "blå stasning" i videregående skoler i Agder. 


Del 2: Universitetet i Agder.

"Har du ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet? Vi står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling, og det er stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift."


BKS skal finanisere beste blått prosjekt som kommer fra masterprogrammet UiA shift. 
Innfrastruktur for innovasjon"Hva om vi tester dette ?!" For å legge til rette for at gode ideer, blir mer enn bare gode ideer trengs utstyr og infrastruktur. BKS skal sammen med InnAkva LAB i Flekkefjord sørge for at grüdenere har en lekeplass for å jage videre gode ideer for å sjekke, teste og prøve.